ME2 Assortiment maki B

ME2 Assortiment maki B

13.00 €

Soupe et salade choux
18 maki: 6 thon, 6 saumon, 6 california kani